Rượu hình con gà

Nồng độ:
Dung tích:
Xuất xứ: Nga
Loại rượu:
Tuổi rượu:

Danh mục: